Disclaimer

Voorwaarden voor het gebruik van de website van Combine-ICT V.O.F.

Door deze website te bezoeken en te gebruiken, aanvaardt u alle voorwaarden die daarin zijn opgenomen of waarnaar wordt verwezen en/of die elders op deze website worden vermeld. Indien u niet akkoord bent met deze voorwaarden, dient u deze website niet te gebruiken.
Deze website van Combine-ICT v.o.f. wordt met de grootst mogelijke zorg samengesteld en geactualiseerd. Hoewel bij de samenstelling van deze site de grootste zorgvuldigheid betracht is, kan Combine-ICT v.o.f. niet garanderen dat de informatie compleet, actueel en/of accuraat is. Wanneer Combine-ICT v.o.f. hyperlinks of verwijzingen naar internetsites van derden aanbiedt, betekent dit niet dat Combine-ICT v.o.f. de op of via deze internetsites aangeboden producten of diensten aanbeveelt. De waarheidsgetrouwheid, juistheid, redelijkheid, betrouwbaarheid en volledigheid van informatie op dergelijke internetsites is door Combine-IT v.o.f. niet geverifieerd. Combine-ICT v.o.f. aanvaardt dan ook geen enkele aansprakelijkheid voor schade ontstaan door gebruik van de informatie die op deze site te vinden is, alsmede de sites en/of informatiebronnen die door derden worden onderhouden en die via deze site toegankelijk zijn.

Combine-ICT v.o.f. is niet aansprakelijk voor enige directe, indirecte of gevolg schade door computervirussen voortvloeiende uit de toegang tot, het gebruik van en het vertrouwen op de informatie op de website www.combine-ict.nl of enige hieraan gelinkte website.
Combine-ICT v.o.f. behoudt zich het recht voor deze voorwaarden te wijzigen zonder hiervan nadere aankondigingen te doen. Naast deze voorwaarden kunnen specifieke voorwaarden van toepassing zijn, waaronder inbegrepen de voorwaarden van haar webwinkel.
Combine-ICT v.o.f. en de aan haar gelieerde bedrijven kunnen niet aansprakelijk worden gesteld voor informatie in welke vorm dan ook geplaatst door derden op de website www.combine-ict.nl en/of voor informatie in de geprinte media gebaseerd op data van de website www.combine-it.nl. Combine-ICT v.o.f. is niet aansprakelijk, noch verantwoordelijk voor de inhoud van eventuele offsite pagina’s of van pagina’s gelinkt aan of afgeleid van de website www.combine-ict.nl.

Combine-ICT v.o.f. aanvaardt geen aansprakelijkheid voor berichten, boodschappen of informatie die door derden op deze website geplaatst worden. Combine-ICT v.o.f. behoudt zich het recht voor om door derden op deze website geplaatste reacties te verwijderen. Wie mededelingen of informatie plaatst op deze website geeft daarmee toestemming die mededelingen of informatie elders te (her)gebruiken.
Het auteursrecht op de afbeeldingen en teksten op de website rust bij Combine-ICT v.o.f. of deze zijn met toestemming van de auteursrechthebbende opgenomen. Hergebruik voor commerciële doeleinden is niet toegestaan. Degene die een afbeelding wenst te gebruiken voor commerciële doeleinden dient contact op te nemen met Combine-ICT v.o.f. Het enkele feit dat deze website afbeeldingen en teksten bevat betekent niet dat Combine-ICT v.o.f. in alle gevallen gerechtigd is licenties te verlenen voor verdere openbaarmaking of verveelvoudiging daarvan.

De merken en logo’s van Combine-ICT v.o.f. zijn merkenrechtelijk beschermd. Ongeautoriseerd gebruik van die merken is niet toegestaan.
De beveiliging van berichten die u per e-mail aan Combine-ICT v.o.f. zendt, is niet gegarandeerd. Combine-ICT v.o.f. garandeert niet dat naar Combine-IT v.o.f. gestuurde e-mails of andere elektronische berichten tijdig worden ontvangen en verwerkt en Combine-ICT v.o.f. kan dan ook geen aansprakelijkheid aanvaarden voor de gevolgen van het niet of te laat ontvangen of verwerken daarvan.

Op deze internetsite en deze gebruiksvoorwaarden is het Nederlands recht van toepassing. Indien anderstalige versies van deze gebruiksvoorwaarden discrepanties vertonen of tot interpretatieverschillen leiden, is de versie in de Nederlandse taal doorslaggevend. De rechtbank Amsterdam is bij uitsluiting bevoegd te oordelen over eventuele geschillen die in verband met deze website kunnen ontstaan.